Reparasjoner

Skal du sende høreapparatet ditt inn til reparasjon?

Send apparatet til:

Sonova Norway AS
Postboks 525
Sentrum 0105, Oslo

Husk å merke forsendelsen med navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato, samt en kort beskrivelse av feilen.